Skip Navigation Links
परिचय
प्रवेश घेण्यापूर्वी वाचा Expand प्रवेश घेण्यापूर्वी वाचा
अभ्यासवर्गExpand अभ्यासवर्ग
प्रतिक्रिया
नविन लेखमालाExpand नविन लेखमाला
फोटो गॅलरी
व्हीडीओ गॅलरी
संदर्भाकरिता पुस्तकेExpand संदर्भाकरिता पुस्तके
  सदरचा फॉर्म इंग्रजीमध्ये भरावयाचा आहे.  
   
  मोबाईल क्र. १    
  मोबाईल क्र. २    
  शिबीर    
       
  आडनाव    
नाव    
  पतीचे / वडिलांचे नाव    
  पत्ता गावाच्या नावासह  
  जवळची खूण  
  पीन कोड    
  फोन एस.टी.डी कोड सह    
  ई-मेल    
  जन्मतारीख  
  जन्मवेळ    
  जन्मठिकाण    
         

कायशाळेसाठी नाव नोंदणी करण्याकरिता येथे क्लिक करा


वास्तुभूषण कार्यशाळा
१७-२० नोव्हेंबर २०१८


संपर्क
सौ सुमेधा पाठक
विष्णूकमल कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, केळकर रस्ता, अप्पा बळवंत चौक, ६४० नारायण पेठ, पुणे ४११०३० फोन नं. ०२०- २४४८६५९९ मोबाईल ९८२२११२५४५